PERSONVERNERKLÆRING FOR NITSCHKE & BORGTING ØKONOMIBYRÅ AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Nitschke & Borgting Økonomibyrå AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres

Hvilke personopplysninger vi lagrer for våre kunder avhenger av oppdragets art.

For våre regnskapskunder lagres i tillegg navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, e-postadresse. Når det er avtalt at vi skal kjøre lønn for kunder blir også kundens ansattes personopplysninger lagret hos oss.

Når vi bistår med enkeltstående oppdrag som verdsettelse o.l. vil dataene avhenge av oppdraget. I tillegg oppbevarer vi kontaktinformasjon til kontaktpersoner som har gitt samtykke til det, slik at vi kan sende dem vårt nyhetsbrev.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Opplysningene er i de fleste tilfeller nødvendige, og behandles i forhold til regnskapsloven, bokføringsloven, hvitvaskingsloven og personopplysningsloven.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og service i forbindelse med tjenestene vi leverer.

 

Grunnlaget for behandlingen

Personopplysningene som lagres benyttes for å oppfylle avtalen om regnskap, lønnskjøring eller enkeltstående oppdrag. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 bokstav b.

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon via vårt nyhetsbrev som sendes ut elektronisk. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 bokstav a. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer kun personopplysninger vi har fått av deg som kunde eller som er innhentet fra offentlige registre eller fra bank, dine kunder eller dine leverandører i forbindelse med vår avtale

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det, eller etter avtale med deg.

 

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger lagres i 10 år på grunn av behovet. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Hvitvaskingsloven krever også at vi bevarer personopplysninger i 5 år.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Personvernombud

Vi har to personvernombud, Anne Borgting og Bjørn Nitschke, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

anne@nitschke-borgting.no

bjorn@nitschke-borgtong.no

Nitschke & Borgting Økonomibyrå AS