4578

Erfaring & Kompetanse

Nitschke & Borgting ønsker å gjøre regnskapet levende.
Gjennom vår erfaring og kompetanse ønsker vi at våre
kunder skal få forståelse for sin egen virksomhet gjennom
tallene som gjør regnskapet til et verktøy for innsikt.

Nitschke & Borgting Økonomibyrå AS ble etablert i 1991.
Eierne har lang erfaring fra regnskap og revisjon som går
helt tilbake til før 1980. Vi består i dag av 14 kvalifiserte
medarbeidere. Fra første stund har vi bygget opp et bredt
spekter av kompetanse som har gitt oss erfaring for å
kunne være aktive rådgivere innen aktuelle områder for
dagens små- og mellomstore bedrifter.

Nitschke & Borgting ønsker å bli oppfattet som den aktøren
som yter best personlig service, bidrar til god forståelse av
regnskapet og innsikt i egen virksomhet, og som skaper
trygghet gjennom vår kompetanse og erfaring.

Arbeidsområder

Nitschke & Borgting tilbyr alle tjenester innen
økonomi og administrasjon;

- Administrative tjenester
- Nyetableringer
- Regnskap og lønn
- Økonomisk rådgivning


Kontakt oss